Zarząd Banku

Dariusz Konofalski  - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku od 1 stycznia 2018 roku.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Menedżerskim. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym. Posiada tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

Swoją historię z bankowością rozpoczął w 1997 pracując w Banku PBK S.A. roku jako Inspektor ekonomiczny w zespole kredytów gospodarczych. Do maja 2003 roku pracował jako Doradca bankowy w Centrum korporacyjnym w Banku Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. zajmując się klientami biznesowymi z powiatów płońskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

Z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku związany od czerwca 2003 roku, początkowo jako Naczelnik Współpracy z Klientem a od maja 2004 roku już jako Wiceprezes  Zarządu ds. handlowych. Od 1 stycznia 2018 roku - zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Pan Dariusz Konofalski jest Członkiem Rady Nadzorczej BS Leasing S.A. jak również Członkiem Komisji Rewizyjnej w Płońskiej Izbie Gospodarczej. Jest laureatem Honorowej Złotej Odznaki Zrzeszenia BPS oraz Srebrnej Odznaki KZBS – za zasługi dla spółdzielczości bankowej, a także Honorowej Odznaki Związku Banków Polskich.

Robert Malinowski - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych od 1 stycznia 2018 roku.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada Europejski Certyfikat  Bankowca EFCB.

Z bankowością jest związany od 1997 roku. Pracę rozpoczynał w  Kredyt Banku PBI S.A., w zespole kredytowania podmiotów gospodarczych. W latach 1998 - 2004 związany był  z obszarem kredytowania przedsiębiorców w Banku BPH S.A. (początkowo Powszechny Bank Kredytowy S.A.).

W Banku Spółdzielczym w Płońsku jest zatrudniony od stycznia  2005 roku. Do końca marca 2013 roku piastował stanowisko Dyrektora Oddziału w Ciechanowie. 

Od kwietnia 2013 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży w Centrali Banku.

Od stycznia 2014 roku zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz Kredytowych, pełniąc nadzór nad Pionem Analiz Kredytowych Banku. Powyższe obowiązki łączył z funkcją Członka Zarządu. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.

Pan Robert Malinowski aktualnie jest również Członkiem Prezydium Rady Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie oraz Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Laureat Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej, a także Honorowej Odznaki Związku Banków Polskich.

Wioleta Ciulińska - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Bezpieczeństwa od 1 stycznia 2018 roku.

Jest absolwentem Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, z zakresie audytu i kontroli wewnętrznej na Akademii Finansów w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu regulacji i nadzoru bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z zakresu rachunkowości bankowej.

Posiada Europejski Certyfikat Bankowca oraz certyfikaty z zakresu audytu wewnętrznego (m.in. CICA, QA,).

Z bankowością jest związana od 1998 roku. Pracę rozpoczynała w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. (następnie Bank BPH S.A.) w zespole kredytowania, specjalizując się w finansowaniu nieruchomości. Z Bankiem BPH S.A. związana była do końca 2007 roku.

Od stycznia 2008 roku jest pracownikiem Banku Spółdzielczego w Płońsku. Do końca 2012 roku pełniła funkcję Audytora wewnętrznego. Od stycznia 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Ryzyka.

Od 2014 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa pełniąc nadzór nad obszarem ryzyka, bezpieczeństwem w tym systemów informatycznych oraz systemem kontroli wewnętrznej. Powyższe obowiązki łączyła z funkcją członka Zarządu.

Od stycznia 2018 r zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Bezpieczeństwa.

Pani Wioleta Ciulińska od 2016 roku aktywnie uczestniczy w grupach roboczych ZBP, jest członkiem Prezydium RBB, a od 2010 roku współpracuje również jako wykładowca z instytucjami szkoleniowymi w zakresie przygotowania oraz prowadzenia szkoleń i seminariów dla pracowników sektora spółdzielczego głównie z obszaru audytu i kontroli wewnętrznej.

Jest laureatem Srebrnej Odznaki KZBS – za zasługi dla spółdzielczości bankowej, a także Honorowej Odznaki Związku Banków Polskich.