System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Płońsku

Bank Spółdzielczy w Płońsku odpowiednio do zapisów 1.11 Rekomendacji H wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2017 r. dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach przekazuje do informacji funkcjonujący w Banku opis systemu kontroli wewnętrznej.