Centrala Banku

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Centrala w Płońsku
ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk

Sekretariat Zarządu:

tel. (23) 663-09-31
fax (23) 671-17-22
e-mail: bsplonsk@bsplonsk.pl